Spolupráca

Srdečne pozývame k spolupráci stavebné firmy, architektov a interiérových projektantov. Pre špecializované subjekty z odboru stavebníctva ponúkamé atraktívnu ponuku alebo individuálnu ponuku naších poradcov.

Veľkoobchodní odberatelia

Merkury Market spolupracuje s mnohými odberateľmi. Vďaka tomu, že disponujeme s pestrou ponukou a s veľmi dobrými cenami účinne konkurujeme na veľkoobchodnom a maloobchodnom trhu.

Hľadáme nových obchodných partnerov, ktorí majú záujem o spoluprácu.

Veľkoobchodných odberateľov, ktorí majú záujem o nadviazanie s nami spolupráce prosíme o kontakt:
tel.: + 48 13 436 38 88 čislo vnútornej linky 550
fax: + 48 13 436 38 98

e-mail:

Investície

Merkury Market je dynamicky pôsobiacou sieťou stavebných obchodov. Chceme ďalej rozvíjať sieť naších obchodných pobočiek, preto máme záujem o atraktívne nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska. Predovšetkým máme záujem o:

Nákup pozemku:

  • veľkosť 40 ár do 2 ha
  • zastavaného alebo nezastaveného územia
  • nachádzajúceho sa v komunikačnom toku

Nákup/prenájom budovy:

  • s obchodno-skladovým určením
  • s plochou od 2000 m2 do 8000 m2
  • v blízkosti komunikácii

Ponuky obsahujúce popis lokalizácie a odhadovanú cenu zasielajte poštou na adresu:

MERKURY SHOP, s.r.o.
Konatel' Spoločnosti
Duklianska 11
08001 Prešov

alebo

MERKURY MARKET
półka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Zarząd Spółki
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

alebo elektronickou formou na mailovú adresu:

 

Dodávatelia

Pre zabezpečenie atraktívnych výrobkov v nízských cenách naším klientom, firma Merkury Market dôsledne zlepšuje svoju obchodnú ponuku.
Firmy, ktoré majú záujem o spoluprácu s nami žiadame o zaslanie ponúk sortimentu.

Ponuka by mala obsahovať predbežný návrh obchodných podmienok a cenníka, katalogu.

Kontakt:

Merkury Market s.r.o.
Konatel' Spoločnosti
Duklianska 11
080 01 Prešov

alebo:

MERKURY MARKET
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Czajkowskiego 51
38-400 Krosno

s prípiskom "Ponuka dodávok"
 
mail: biuro@merkurymarket.pl