Karta stáleho zákazníka

Pre našich stálych zákazníkov máme vernostný program, ktorý umožňuje použitie atraktívnych zliav. Môžete získať až 10% zľavu.

Podrobné pravidlá karty sú k dispozícii v našom obchode.
 
 
 
 
Merkury Market Slovakia s.r.o., Duklianska 11, 080 01 Prešov
 
Smernica - poriadok používania Karty stáleho zákazníka v kamennej predajni
 
Čl. I
Kartu stáleho zákazníka môže obdržať fyzická osoba, ktorá nie je platcom DPH, uskutočňujúca
nákup s DPH.
 
Čl. II
Kartu si zákazník môže zakúpiť aj bez obratov (nákupu) na svojom konte.
Cena karty je 1,00 € s DPH.  Cena duplikátu karty je 7,00 € .
Karta umožňuje využívať  zľavy podľa nasledujúcich zásad potrebnej akumulácie:
 
pri sume od 999,00 € do 2990,00 € zľava 3 %
 
pri sume od 2990,01 € do 6639,00 € zľava 5%
 
pri sume od 6639,01 € do 9959,00 € zľava 7%
 
pri sume nad 9959,01 € zľava 10% 
 
Zľava sa neudeľuje pod úrovňou prahu (minimum 999,00 €).
Zľava sa môže uplatniť až pri nasledujúcom nákupe po dosiahnutí potrebnej akumulácie.
Zľava sa nevzťahuje na akciové tovary, výpredaje, tovary v letákovej ponuke a akciové tovary na objednávku. Pri objednávke tovaru je individuálne dohodnuté so zákazníkom či je možné uplatniť zľavu pomocou Karty stáleho zákazníka alebo są zľava nevzťahuje na objednaný tovar, individuálne od druhu a ceny tovaru. 
 
Čl. III
Zákazník môže využiť len jeden typ zľavy, poskytnutý vedúcim prevádzky alebo pomocou Karty stáleho zákazníka.
 
Čl. IV
Pri poskytnutí zľavy vedúcim prevádzky sa suma nákupu nepripočítava k obratu na Karte stáleho zákazníka, na ktorú získava zákazník príslušné zľavy pri jej používaní.
 
Čl. V
V osobitných prípadoch môže vedúci prevádzky udeliť zákazníkovi bonus vo výške 20% z nákupu, ktorý sa pri použití Karty stáleho zákazníka pripočíta k obratu na karte.
 
Čl. VI
Pri použití Karty stáleho zákazníka je nutné uviesť poštové smerovacie číslo na požiadanie pokladníka.
 
Čl. VII
Zľava získaná na základe realizovaných nákupov bude poskytnutá iba pri predložení Karty stáleho zákazníka. V prípade nepredloženia Karty stáleho zákazníka nemôže byť zľava získaná na základe nákupov zákazníkovi udelená, a nákup nebude pripočítaný k obratu na karte.
 
Čl. VIII
Karta stáleho zákazníka je vystavená na meno majiteľa. Kartu môže používať jedine osoba na ktorú je karta vystavená. Majiteľ karty nemôže kartu požičať, dať alebo inak sprístupniť tretej osobe.
Pracovník firmy Merkury Market si vyhradzuje právo na skontrolovanie totožnosti zákazníka pri predložení karty.
V prípade ak osoba ktorá predloží kartu odmietne preukázať svoju totožnosť, alebo sa inak preukáže že nie je majiteľom karty, pracovník firmy Merkury Market odmietne udeliť príslušnú zľavu vyplývajúcu z obratu na karte a zároveň odmietne pripočítať na kartu obrat z daného nákupu.
 
Čl. IX
V prípade reklamácie Karty stáleho zákazníka je zákazník povinný predložiť všetky pokladničné doklady ktoré boli vydané pri použití tejto karty a až vtedy bude nahlásená reklamácia Karty riešená. Dokladom o kúpe môžu byť hlavne doklady z ERP/bločky/ a faktúry s DPH.
 
Čl. X
Karta a zásady jej používania sú platné len pre kamenné predajne spoločnosti Merkury Market Slovakia,s.r.o., od 2.01.2018 do 31.12.2018. Smernica – poriadok používania sa nevzťahuje na nákup tovaru v internetovom obchode Merkury Market.
 
Čl. XI
Podmienkou využitia zľavy je predloženie Karty stáleho zákazníka pred platením.
 
Čl. XII
Prípadné požiadavky a námety budú riešené vedením spoločnosti.
 
Čl. XIII
Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov v platnom znení spoločnosťou Merkury Market Slovakia s.r.o. po dobu 5 rokov od dátumu obdržania karty. Zákazník ma právo nahliadnuť na svoje údaje a má právo na ich opravu a aktualizovanie.