Podmienky používania darčekovej karty

Podmienky používania darčekovej karty

§ 1

Darčekové karty o nominálnych hodnotách 20 Eur a 50 Eur, sú predávané od 01.12.2016.

§ 2

Darčeková karta je jednorázová a platí po dobu 6 mesiacov od jej dátumu kúpy.

§ 3

V prípade zakúpenia tovaru v nižšej sume ako je nominálna hodnota darčekovej karty, zákazníkovi nie je vrátená hotovosť a rovanko nie je možné ju deliť na viacero nákupov.

§ 4

Ak sa zákazník rozhodne použiť darčekovú kartu, je povinný informovať pokladníčku pred vystavením dokladu o kúpe / faktúry, že chce použiť darčekovú kartu a musí ju odovzdať pokladníčke na pokladni.

§ 5

V okamihu platby je pokladníčka povinná odobrať darčekovú kartu od zákazníka, ktorá je následne predierovaná. Po nákupe darčeková karta zostáva v našej predajni za účelom jej znehodnotenia.

§ 6

Vedenie spoločnosti si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania darčekovej karty a takáto zmena bude oznámená na našej internetovej stránke www.merkurymarket.sk 3 dni vopred.