Konzervácia garážovej brány

19.08.2011

Kúpa garážovej brány je dôležitou súčasťou efektívneho dokončenia domu. Pred rozhodnutím o kúpe je potrebné zamyslieť sa, akú bránu chceme mať. Na výber máme brány segmentové, roletové, a vyklápacie, ktoré sa líšia medzi sebou spôsob používania a konštrukciou. Rozhodnutie o výbere brány závisí od jej zamontovania a od požiadaviek zákazníka.
 Garážové brány, a hlavne brány s pohonom, vyžadujú správnu konzerváciu. Konzervácia je často zanedbávaná užívateľmi, ale treba mať na pamäti, že len správna konzervácia zabezpečí správnu prácu brány počas dlhých rokov.

 
 Konzervačné činnosti, ktoré si môžeme spraviť sami:
 Vonkajšie povrchy brány je potrebné čistiť špongiou a čistou vodou alebo s dostupnými čistiacimi prostriedkami na lakované povrchy. Nepoužívame čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškrabať povrch, náradie s ostrými hranami a čistiace prostriedky na báze nitro rozúšťadiel.
 
 Najmenej raz za 6 mesiacov urobiť prehliadku brány, kde kontrolujeme:
 ●    pohyblivé spojenia ktoré sú naolejované,, takéto diely naolejujeme"
 ●    za účelom dodatočnej ochrany brány pred koróziou je potrebné namaľovať konštrukciu farbou určenou k maľovaniu pozinkovaných povrchov, čo značne predĺži dobu používania
 ●    nesieme vynechať ani kľúčovú vložku, ktorú naolejujeme grafitovým olejom.
 
 Počas prehliadky je potrebné skontrolovať aj diely, ktoré spájajú bránu so stenou a to šruby, vodiace rolky. V prípade zistenia akýchkoľvek poškodení je potrebné tieto diely okamžite vymeniť. Do doby výmeny je používanie brány neprípustné. V prípade zistenia akýchkoľvek nesprávnosti alebo pri poškodení nosnej konštrukcie je nutné používanie brány nechať a skontaktovať sa s autorizovaným servisom.
 
 V rámci štandartných činností pri konzervácii a servise je potrebné:
 ●    skontrolovať napnutie pružín – otvoríme bránu do polovice (uhol otvorenia brány 45°). Ak krídlo brány výrazne spadne, musíme na pružine zvýšiť odpor pomocou regulácie. V prípade, ak sa krídlo brány otvorí viac, musíme znížiť odpor pružín reguláciou. Ak nevyregulujeme pružiny, môže to predstavovať možné nebezpečenstvo, môže prísť k náhlemu spadnutiu brány a k zraneniu blízko stojacích osôb, alebo k poškodeniu predmetov a majetku.
 ●    Skontrolovať kryty pružín a prípadne ich opraviť.
 ●    Skontrolovať rolky pojazdu, či sa pri otváraní a zatvaraní otáčajú. Ak kladú odpor alebo sa nekrútia, skontrolujeme ich stav a hlavne jazdné povrchy. V prípade konca ich životnosti vymieňame celé komplety.

 V rámci prehliadky musíme skontrolovať všetky mechanické diely, ktoré majú vplyv na bezpečnosť a správnu prácu brány. V prípade zistenia akýchkoľvek závad je potrebné bezodkladne odstrániť a vadné časti opraviť alebo vymeniť.
 
Späť